logo

Hãy đến với chúng tôi, trung tâm gia sư Tiên Phong để có được những sự lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt.

Học phí tham khảo

Phụ Huynh và học viên chọn gia sư trực tiếp tại đây

tutor Chọn gia sư

Lớp dạy kèm mới chưa giao


Lớp dạy cập nhật ngày 01/03/2021

MS: A0445

Lớp đang cần gia sư

720k

Môn Dạy: Toán Học, Vật Lý, Hóa Học

Lớp Dạy: Lớp 10

Địa Chỉ: Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 2tr4

Số Buổi: 4 buổi

Thời Gian: TỐI SX

Thông Tin: Toán là chính, có thể chia làm 2 gia sư

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Nữ

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0441

Lớp đang cần gia sư

420k

Môn Dạy: Dạy kèm báo bài các môn

Lớp Dạy: Lớp 6

Địa Chỉ: Lê Văn Lương, Phước Kiểng - Nhà Bè - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 1tr4

Số Buổi: 3 buổi

Thời Gian: T246 18h-20h

Thông Tin: có kn, kiên trì, trai

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Nữ

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0432

Lớp đang cần gia sư

510k

Môn Dạy: Anh Văn

Lớp Dạy: Lớp 10

Địa Chỉ: gần cầu Tham Lương - Quận 12 - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 1tr7

Số Buổi: 3 buổi

Thời Gian: 246 từ 8h30 - 10h30 và 1 số b tối

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0433

Lớp đang cần gia sư

750k

Môn Dạy: Dạy kèm báo bài các môn

Lớp Dạy: Lớp 8

Địa Chỉ: Bia Truyền Thống, Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 2tr5

Số Buổi: 5 buổi

Thời Gian: tối sx 17h

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Nữ

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0434

Lớp đang cần gia sư

420k

Môn Dạy: Dạy kèm báo bài các môn

Lớp Dạy: Lớp 7

Địa Chỉ: Tô Ngọc Vân , TX - Quận 12 - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 1tr4

Số Buổi: 3 buổi

Thời Gian: 19h - 21h;

Thông Tin: nam -

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Nữ

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0415

Lớp đang cần gia sư

510k

Môn Dạy: Toán Học, Vật Lý, Hóa Học

Lớp Dạy: Lớp 10

Địa Chỉ: Phạm Hữu Lầu - Quận 7 - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 1tr7

Số Buổi: 3 buổi

Thời Gian: 246 từ 17h

Thông Tin: nam thpt Ngô Quyền

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0418

Lớp đang cần gia sư

480k

Môn Dạy: Dạy kèm báo bài các môn

Lớp Dạy: Lớp 8

Địa Chỉ: đường Bình Thành phường BHH B - Bình Tân - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 1TR6

Số Buổi: 3 buổi

Thời Gian: tối 46 và sáng cn

Thông Tin: nam khá

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0373

Lớp đang cần gia sư

660k

Môn Dạy: Anh Văn

Lớp Dạy: Lớp 9

Địa Chỉ: TX18, Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 2tr2

Số Buổi: 2 buổi

Thời Gian: tối 34 ; ngày cn

Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên

Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

MS: A0381

Lớp đang cần gia sư

600k

Môn Dạy: Anh Văn

Lớp Dạy: Lớp 11

Địa Chỉ: Phan Văn Hớn P Tân Sơn Nhất - Quận 12 - Hồ Chí Minh xem địa chỉ

Lương: 2tr

Số Buổi: 2 buổi

Thời Gian: t7cn 14h h 15h

Thông Tin: Trường Chinh, trai, tb

Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên, Cử nhân

Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu

Liên Hệ: 0984022383-0908789850

Trung tâm gia sư tiên phong cần tuyển 20 bạn sinh viên nữ trực điện thoại, có khả năng giao tiếp tốt

Xem chi tiết