logo

Hãy đến với chúng tôi, trung tâm gia sư Tiên Phong để có được những sự lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt.

Thống kê nhận lớp

Bảng thống kê trạng thái đăng ký nhận lớp

Đã nhận lớp
Đủ điều kiện
Chờ duyệt
Xem xét
Không đạt
Mã số lớp Lớp - Môn Lương Hình thức Trạng thái Hiển thị
A2968

Lớp dạy trẻ đặc biệt

250k/b/60'

750k

Xem chi tiết
A3223

Lớp 3, Lớp 7

2tr4

720k

Xem chi tiết
A2598

Lớp 1

thỏa thuận

30%

Xem chi tiết
A3441

Lớp 4, Lớp 2

1tr6

30%

Xem chi tiết
A3441

Lớp 4, Lớp 2

1tr6

30%

Xem chi tiết
A3223

Lớp 3, Lớp 7

2tr4

720k

Xem chi tiết
A3346

Lớp 8

1tr

300k

Xem chi tiết
A3417

Lớp 9

2tr2

30%

Xem chi tiết
A3420

Lớp 2

2tr2

30%

Xem chi tiết
A2325

Ngoại ngữ

2tr6

25%

Xem chi tiết
A3354

Lớp 8

300k/b/90'

30%

Xem chi tiết
A3101

Lớp 4

350k/b

30%

Xem chi tiết
A3199

Lớp 3

2tr

30%

Xem chi tiết
A3378

Ngoại ngữ

2tr4

600k

Xem chi tiết
A3417

Lớp 9

2tr2

30%

Xem chi tiết
A3413

Lớp 5

2tr7

30%

Xem chi tiết
A3404

Lớp 4

1tr8

540k

Xem chi tiết
A3401

Lớp 7

2tr4 -2tr7

30%

Xem chi tiết
A3413

Lớp 5

2tr7

30%

Xem chi tiết
A3404

Lớp 4

1tr8

540k

Xem chi tiết

Trung tâm gia sư tiên phong cần tuyển 20 bạn sinh viên nữ trực điện thoại, có khả năng giao tiếp tốt

Xem chi tiết