logo

Hãy đến với chúng tôi, trung tâm gia sư Tiên Phong để có được những sự lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt.

Thống kê nhận lớp

Bảng thống kê trạng thái đăng ký nhận lớp

Đã nhận lớp
Đủ điều kiện
Chờ duyệt
Xem xét
Không đạt
Mã số lớp Lớp - Môn Lương Hình thức Trạng thái Hiển thị
A6250

Lớp 6

1tr8

30%

Xem chi tiết
A6928

Lớp 8

1tr5

30%

Xem chi tiết
A5875

Lớp 8

tầm 1tr4 - 1tr6

30%

Xem chi tiết
A5968

Lớp 1

350 - 400k/b

30%

Xem chi tiết
A5992

Lớp 11

2tr2

30%

Xem chi tiết
A7181

Lớp 5, Lớp 8

200k/b

25%

Xem chi tiết
A8191

Lớp 1

2tr7

30%

Xem chi tiết
A6872

Lớp 12

2tr2

25%

Xem chi tiết
A7052

Lớp 5

thỏa thuận

30%

Xem chi tiết
A7080

Lớp 12

1tr6

25%

Xem chi tiết
A8622

Lớp 4

1tr

30%

Xem chi tiết
A6872

Lớp 12

2tr2

25%

Xem chi tiết
A8712

Lớp 10

2tr4

30%

Xem chi tiết
A6928

Lớp 8

1tr5

30%

Xem chi tiết
A8611

Lớp 12

1tr8

30%

Xem chi tiết
A5099

Ngoại ngữ, Người đi làm

3tr

25%

Xem chi tiết
A5099

Ngoại ngữ, Người đi làm

3tr

25%

Xem chi tiết
A6491

Ngoại ngữ, Người đi làm

300k/b

30%

Xem chi tiết
A5505

Người đi làm

2tr4

25%

Xem chi tiết
A5362

Lớp 1

5tr-7tr

30%

Xem chi tiết

Trung tâm gia sư tiên phong cần tuyển 20 bạn sinh viên nữ trực điện thoại, có khả năng giao tiếp tốt

Xem chi tiết