logo

Hãy đến với chúng tôi, trung tâm gia sư Tiên Phong để có được những sự lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt.

Thống kê nhận lớp

Bảng thống kê trạng thái đăng ký nhận lớp

Đã nhận lớp
Đủ điều kiện
Chờ duyệt
Xem xét
Không đạt
Mã số lớp Lớp - Môn Lương Hình thức Trạng thái Hiển thị
A0349

Lớp 8

thỏa thuận

30%

Xem chi tiết
A0433

Lớp 8

2tr5

750k

Xem chi tiết
A9679

Lớp 2

1tr

300k

Xem chi tiết
A0350

Lớp 10

1tr3-2tr

30%

Xem chi tiết
A9538

Lớp 8

1tr1 - 1tr2

30%

Xem chi tiết
A9825

Lớp 4

1tr8/2tr

30%

Xem chi tiết
A9788

Lớp 1

4tr5 - 5tr

30%

Xem chi tiết
A0172

Lớp 4

1tr3

30%

Xem chi tiết
A0170

Lớp 3

2tr

30%

Xem chi tiết
A0342

Lớp 6

1tr7

30%

Xem chi tiết
A0338

Lớp 4

1tr5

30%

Xem chi tiết
A9526

Lớp 2

1tr3

390k

Xem chi tiết
A0190

Lớp 3

thỏa thuận

30%

Xem chi tiết
A0170

Lớp 3

2tr

30%

Xem chi tiết
A9518

Lớp 6

1tr7-2tr

30%

Xem chi tiết
A9805

Lớp 6

2tr-2tr5

30%

Xem chi tiết
A0099

Lớp 9

1tr3

390k

Xem chi tiết
A0177

Lớp 7

1tr5

30%

Xem chi tiết
A0349

Lớp 8

thỏa thuận

30%

Xem chi tiết
A0354

Lớp 5

1tr4

420k

Xem chi tiết

Trung tâm gia sư tiên phong cần tuyển 20 bạn sinh viên nữ trực điện thoại, có khả năng giao tiếp tốt

Xem chi tiết