logo

Hãy đến với chúng tôi, trung tâm gia sư Tiên Phong để có được những sự lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt.

Thống kê nhận lớp

Bảng thống kê trạng thái đăng ký nhận lớp

Đã nhận lớp
Đủ điều kiện
Chờ duyệt
Xem xét
Không đạt
Mã số lớp Lớp - Môn Lương Hình thức Trạng thái Hiển thị
A7682

Lớp 8

2tr

30%

Xem chi tiết
A7698

Lớp 5

3tr

30%

Xem chi tiết
A7182

Lớp 2

1tr5

30%

Xem chi tiết
A7384

Ngoại ngữ

600k/b

25%

Xem chi tiết
A5819

Lớp 9

1tr- 1tr2

30%

Xem chi tiết
A7111

Lớp 3

1tr3

30%

Xem chi tiết
A7681

Lớp 3, Lớp 6

1tr7

30%

Xem chi tiết
A7680

Lớp 3

1tr3

30%

Xem chi tiết
A5158

Lớp 7

3tr

30%

Xem chi tiết
A7332

Lớp 9

350/400

30%

Xem chi tiết
A7631

Lớp 9

3tr

30%

Xem chi tiết
A6616

Ngoại ngữ

2tr4

600k

Xem chi tiết
A5386

Người đi làm

280k/b

450k

Xem chi tiết
A5982

Lớp 2, Ngoại ngữ

2tr8

30%

Xem chi tiết
A7642

Lớp 3

2tr

30%

Xem chi tiết
A5338

Lớp 4

900k

270k

Xem chi tiết
A5614

Lớp 3

thỏa thuận (gia sư ghi chú 1 mức lương bạn mong muốn nhận và 1 mức lương tối thiểu nhất bạn có thể nhận)

30%

Xem chi tiết
A7631

Lớp 9

3tr

30%

Xem chi tiết
A7631

Lớp 9

3tr

30%

Xem chi tiết
A7590

Lớp 6

1tr8

30%

Xem chi tiết

Trung tâm gia sư tiên phong cần tuyển 20 bạn sinh viên nữ trực điện thoại, có khả năng giao tiếp tốt

Xem chi tiết