logo

Hãy đến với chúng tôi, trung tâm gia sư Tiên Phong để có được những sự lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt.

Thống kê nhận lớp

Bảng thống kê trạng thái đăng ký nhận lớp

Đã nhận lớp
Đủ điều kiện
Chờ duyệt
Xem xét
Không đạt
Mã số lớp Lớp - Môn Lương Hình thức Trạng thái Hiển thị
A9645

Lớp 9

2tr7-3tr

30%

Xem chi tiết
A9788

Lớp 1

4tr5 - 5tr

30%

Xem chi tiết
A0381

Lớp 11

2tr

600k

Xem chi tiết
A9785

Lớp 9

2tr

600k

Xem chi tiết
A0351

Lớp 10

1tr3-2tr

30%

Xem chi tiết
A0354

Lớp 5

1tr4

420k

Xem chi tiết
A9379

Lớp 10

3tr

900k

Xem chi tiết
A9632

Lớp 11

400 - 500k/b

30%

Xem chi tiết
A9635

Lớp 2

300 -350k/b

30%

Xem chi tiết
A9649

Ngoại ngữ

1tr5-2tr/b/30'-1h

30%

Xem chi tiết
A0105

Lớp 1

300k/b/90'

30%

Xem chi tiết
A9635

Lớp 2

300 -350k/b

30%

Xem chi tiết
A0105

Lớp 1

300k/b/90'

30%

Xem chi tiết
A0184

Lớp dạy trẻ đặc biệt

300k/1b

30%

Xem chi tiết
A0357

Lớp 9

1tr5-2tr

30%

Xem chi tiết
A0092

Lớp 3, Lớp 1

3tr2

30%

Xem chi tiết
A0432

Lớp 10

1tr7

510k

Xem chi tiết
A0330

Lớp 1

1tr4

30%

Xem chi tiết
A0184

Lớp dạy trẻ đặc biệt

300k/1b

30%

Xem chi tiết
A9545

Lớp 5

4tr5

30%

Xem chi tiết

Trung tâm gia sư tiên phong cần tuyển 20 bạn sinh viên nữ trực điện thoại, có khả năng giao tiếp tốt

Xem chi tiết